Tagarchief: pensioen

ZZP-tip: pensioentekort aanvullen betaal voor 1-1-2013

ZZP-tip: pensioentekort aanvullen betaal voor 1-1-2013

Ben je ZZP’er en nog geen 65 lentes en heb je ook nog geld om je pensioentekort aan te vullen door een lijfrenteverzekering of een lijfrentespaar- of beleggingsrekening, vetaald dan voo .  1 januari 2013 voor aftrekbaarheid in 2012, weet zzp-boekhouder

Weekers wil tegemoetkoming voor pensioen BV

Weekers wil tegemoetkoming voor pensioen BV

Staatssecretaris Weekers wil in Belastingplan 2013 een voorstel opnemen op grond waarvan in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden op pensioeningangsdatum (eenmalig) een vermindering van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken kan plaatsvinden, weet zzp-boekhouder.

Hij doet deze toezegging in antwoord op vragen van de Kamerleden Neppérus en Lodders over de vermindering van pensioenaanspraken van particuliere pensioen bv’s.

Net als gewone pensioenfondsen kunnen particuliere pensioen bv’s te maken krijgen met tegenvallende beleggingsresultaten en daardoor een lage dekkingsgraad. Anders dan de pensioenfondsen vallen zij echter niet onder de Pensioenwet, maar onder de Wet op de loonbelasting. Zij kunnen daardoor niet korten op de pensioenen, maar moeten het oorspronkelijk toegezegde pensioen uitkeren.

Gaat men toch over tot het verlagen van de pensioenaanspraak, dan is er loonbelasting verschuldigd, tenzij sprake is van een faillissement van de bv of surseance van betaling. Volgens de vragenstellers is hier sprake van een ongelijkheid. Met name bij oudere pensioengerechtigden (dga’s) kan dit tot grote problemen leiden.

Zij zijn namelijk beperkt in staat de onderdekking van hun pensioen te herstellen gezien de korte termijn tot aan de pensioeningangsdatum. Weekers wil nu eenmalig ‘in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden op pensioeningangsdatum’ een vermindering van de aanspraken toestaan.

De regeling zal zodanig worden vormgegeven dat zij met name betrekking heeft op de onderdekking die ontstaat door reële ondernemings- en beleggingsverliezen bij het eigenbeheerlichaam. Bij de vormgeving van de regeling zal een evenwicht worden gezocht tussen de omvang van de dekkingsgraadproblematiek bij de eigenbeheerlichamen, de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst, de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en de budgettaire gevolgen van het verlenen van verder belastinguitstel.

Staatssecretaris Weekers: ,,Verleng aftrekbaarheid pensioen voor de ZZP’er’’

De ZZP’er kan zsm langer fiscaal gefaciliteerd meeliften in de pensioenregeling van het bedrijf waar ze het laatst in loondienst waren, weet ZZP boekhouder.  Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers is van plan de maximale termijn voor de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies te verlengen van 3 naar 10 jaar. Weekers schrijft dat in antwoord op Kamervragen.

[banner-gr]

Het is de bedoeling dat de langere termijn voor de fiscale faciliteit in 2012 ingaat. ZZP’ers kunnen dan maximaal 10 jaar de pensioenpremie fiscaal aftrekken. De maatregel wordt opgenomen in het fiscale eindejaarsbesluit. ‘In de Pensioenwet stond al een termijn van 10 jaar, maar de fiscale voordelen waren beperkt tot 3 jaar. Dat is een situatie die we nu recht trekken. Voor ZZP’ers in Nederland betekent dat een forse verbetering van hun pensioenvoorwaarden’, aldus Weekers, die met de verruiming tevens invulling geeft aan een advies van de Sociaal-Economische Raad.

Lezing: De ZZP’er en zijn pensioen

Lezing: De ZZP’er en zijn pensioen

U bent zelfstandig ondernemer en wilt vrij zijn..

Lees verder

ZZP-tip: Volg seminar van eenmanszaak naar BV

Seminar over het omzetten van een eenmanszaak of vof naar een bv. Bedoeld voor: (startende) ondernemers met een eenmanszaak/ vof, aldus zzp boekhouder.

Lees verder

Waarom betaalt u zorgverzekeringswet

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is in principe verplicht verzekerd voor ziektekosten op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), weet zzp boekhouder Hiervoor betaalt u premies aan uw zorgverzekeraar. Daarnaast moet u over bepaalde inkomsten een inkomensafhankelijke bijdrage aan ons betalen. U betaalt deze bijdrage over maximaal € 32.369.

Had u in 2009 1 of meer van de volgende inkomsten?

  • loon
  • pensioen
  • uitkeringen
  • lijfrente-uitkeringen waarop loonheffing werd ingehouden

Deze inkomsten vallen onder het ‘bijdrageloon’. Uw werkgever of uitkeringsinstantie hield uw inkomensafhankelijke bijdrage hierop in. Dit staat op uw jaaropgaaf. Het wordt daar ‘loon Zvw’ of ‘bijdrageloon’ genoemd.

Had u in 2009 1 of meer van de volgende inkomsten?

  • winst
  • inkomsten uit overig werk, bijvoorbeeld freelance-inkomsten of inkomsten volgens de artiestenregeling
  • periodieke uitkeringen waarop geen loonheffing werd ingehouden, zoals alimentatie

Had u 1 of meer van deze inkomsten? Dan betaalt u de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet via een (voorlopige) aanslag. Uw bijdrage is 4,8% van het totaal van de inkomsten die hierboven staan.

Alle 7 bovengenoemde inkomsten vormen samen het bijdrage-inkomen. Ander inkomen behoort niet tot het bijdrage-inkomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat inkomsten uit uw vermogen, zoals rente en dividend, en lijfrente-uitkeringen die voor de heffing van de inkomstenbelasting in box 3 vallen, niet meetellen voor het bijdrage-inkomen.

ZZP’er benut uw lijfrenteaftrek

ZP’er benut uw lijfrenteaftrek

Bent u  als zzp’er voorlopig nog geen 65 en hebt u een pensioentekort? Dan is het te overwegen dit jaar nog geld te storten op een bankspaarrekening of een lijfrentepolis af te sluiten, weet zzp boekhouder

Belastingdienst

Banksparen is in veel gevallen gunstig omdat dit minder kosten met zich meebrengt dan een verzekeringspolis. Of u naar de mening van de Belastingdienst een pensioentekort hebt, kunt u uitrekenen op www.belastingdienst.nl.

Fiscus

De fiscus geeft de zzp’er nog tot en met het eerste kwartaal van volgend jaar de tijd om een keuze te maken uit de verschillende aanbieders. Inleg die u vóór 1 april 2010 doet, of een koopsompolis die u vóór die datum afsluit en betaalt, mag u aftrekken in uw aangifte over 2009.